parallax background

Vymezení lokalit,ve kterých
není dle podmínek IROP
umožněn výkup bytových jednotek:

V případě potřeby
může zájemce využít
následujících kontaktů:

Mgr. Jana Hronová
Mobil: 607 055 523
E-mail: j.hronova@chomutov-mesto.cz

Financování výkupu a případné rekonstrukce bytů bude probíhat z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Čerpání prostředků je omezeno zbývající výší finanční podpory de minimis, která pro město Chomutov aktuálně činí 220.274,08 €.